trai dui

Các làm chuồng nuôi dúi kiểu tủ thuốc bắc

   

Kỹ thuật nuôi dúi thành công

Dúi thương phẩm Nuôi dúi (chuột nứa) không biết cách rất khó thành công, nhưng khi đã nắm bắt được quy trình, kỹ thuật, tôn trọng